Amazon Ads تولید تصویر با هوش مصنوعی را راه اندازی کرد

Amazon Ads تولید تصویر با هوش مصنوعی را راه اندازی کرد

  به گزارش reportaj.me و به نقل از searchengineland آمازون گفت ابزار مولد هوش مصنوعی به شما امکان می دهد پس زمینه یا صحنه های سبک زندگی را در اطراف تصاویر ساده محصول اضافه کنید که می تواند CTR را بهبود بخشد. تبلیغات منتخب آمازون اکنون می توانند تصاویر تولید شده با هوش مصنوعی را